خدمات حقوقی
متعهد به شما تا رسیدن به پیروزی
دعاوی خانواده

حضانت فرزند، ضرب و شتم، طلاق حضوری و غیابی ، مهریه، تقسیم اموال، مشکلات روانی و اعتیاد به همراه نفقه و ...

زمین و اراضی

وکالت زمین و اراضی در زمینه تنظیم سند، تصرف، ممانعت، مزاحمت، حقوق آپارتمان ها و مشکلات خرید و فروش و اجاره

جرایم کیفری

پرونده های جنایی مانند کلاهبرداری، قتل؛ قاچاق، جعل اسناد، مواد مخدر و دزدی با سلاح سرد و گرم.

مشکلات بانکی

بررسی و حل انواع شکایت های مالی و مشکلات مربوط چک ، دزدی از صورت حساب و مطالبات بانکی

edari
دیوان عدالت اداری

مطالبه حقوق استخدامی و از کار افتادگی، اخذ احکام بازگشت به کار و احتساب سنوات و ...