درباره ما

آشنایی با سیاوش اسکندرزاده

دفتر حقوقی محکمه با سرپرستی وکیل سیاوش اسکندرزاد همچنین در نظر دارد از اوایل سال شمسی ۱۴۰۰ دوره های آموزشی حقوقی برای صنف داروساز و پزشک و خدمات مرتبط با آن برگزار نماید . شایان ذکر است با توجه به همکاری گروه حقوقی کهن با دفتر حقوقی کهن کلاس های آموزشی و پژوهشی در سایت جردن و سایت شهریار راه اندازی خواهد شد .
با توجه به رشد روز افزون سطح سواد و آگاهی مردم از مسائل حقوقی و نیز تمایل رو به فزونی آحاد افراد جامعه به مقوله بهداشت حقوقی و ضرورت های آن انتظار می رود در سال جدید بتوانیم بیشتر از پیش موثر بوده و خدمات شایسته به افراد جامعه ارائه به نماییم .

سیاوش اسکندرزاد

وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ده سال تجربه حرفه ای

وکیل دادگستری سیاوش اسکندرزاد