مجازات یا جریمه اعاده حیثیت.

جریمه نقدی اعاده حیثیت (مجازات و نمونه شکایت) + حکم

جریمه نقدی اعاده حیثیت

زمانی که شخصی به فرد دیگری تهمت انجام کاری را بزند که صحت نداشته باشد و فرد نتواند ادعای خود را اثبات کند، شخص دوم می‌تواند اعاده حیثیت کرده و از شخص اول شکایت کند. اعاده حیثیت در لغت به معنای بازگرداندن آبرو و شرف از دست رفته است. مجازات اعاده حیثیت در صورت اثبات می‌تواند شامل زندان، ضربات شلاق و جریمه نقدی اعاده حیثیت باشد.

(جریمه نقدی ادعای حیثیت معمولا 15 میلیون ریال میباشد.)

مجازات ادعای حیثیت به نسبت نوع تهمت وارده و افترایی که به فرد زده شده قابل تغییر است.

در ادامه بیشتر با اعاده حیثیت و مجازات آن آشنا خواهید شد. اما به طور کلی جریمه رایج این جرم شامل موارد زیر میباشد.

  • جریمه نقدی. (متفاوت در هر جرم)
  • شلاق تا ۷۴ ضربه.
  • حبس از یک ماه تا یک سال.

در صورتی که نیاز به مشاوره درباره جریمه نقدی اعاده حیثیت دارید می‌توانید با شماره موبایل وکیل کیفری 09120712942 تماس حاصل فرمایید. تیم حقوقی و کیفری سیاوش اسکندرزاد در تمامی مراحل همراه شماست.

مجازات اعاده حیثیت سرقت و کلاهبرداری

همانطور که گفته شد مجازات اعاده حیثیت بستگی به نوع تهمت زدن و عمل نسبت داده شده به فرد دارد. این تهمت می‌تواند به صورت گفتاری و یا به صورت عملی باشد. در ادعای گفتاری شخص جرم را به صورت زبانی به فرد دوم نسبت می‌دهد و آبروی او را می‌برد و یا اتهام را در محلی چاپ می‌کند.

در افترای عملی نیز شخص اول اقدام به گذاشتن وسایلی در میان اشیای متعلق به شخص دوم می‌کند و با لو دادن او به پلیس، باعث دستگیر شدن شخص می‌شود. به این کار پاپوش درست کردن نیز می‌گویند. پاپوش می‌تواند در مورد مواد مخدر نیز باشد.

به کمک یک وکیل می‌توانید پرونده اعاده حیثیت خود را سریع‌تر پیش ببرید.
به کمک یک وکیل می‌توانید پرونده اعاده حیثیت خود را سریع‌تر پیش ببرید و در صورت امکان ضربات شلاق را با جریمه نقدی جایگزین کنید.

شاهد برای اعاده حیثیت

یک شاهد زمانی که قرار است در دادگاه حضور پیدا کند و برای موضوع خاصی شهادت دهد، باید یک سری ویژگی‌ها را داشته باشد.

شاهد برای اعاده حیثیت باید موارد زیر را دارا باشد:

  • فردی بالغ باشد.
  • باید عاقل باشد.
  • شاهد نباید حرام و کافر باشد.

جریمه نقدی ادعای حیثیت سرقت

اگر شخص اول به شخص دوم تهمت دزدی بزند و این تهمت را در جایی چاپ یا پخش کند در صورتی که ادعای او ثابت نشود مرتکب عمل تهمت لفظی شده و شخص دوم می‌تواند از او شکایت نماید.  همچنین اگر شخص اول اقدام به افترای عملی کند و وسایل دزدی را در میان اشیای متعلق به شخص دوم بگذارد و او را متهم به دزدی کند، باز هم مرتکب جرم افترای عملی شده و مجازات خواهد شد. این مجازات در صورتی است که شخص دوم برای اعاده حیثیت از او شکایت نماید.

مجازات اعاده حیثیت سرقت در صورتی که به صورت لفظی و زبانی باشد، همان ضربات شلاق تا ۷۴ ضربه، زندان از یک ماه تا یک سال + جریمه نقدی اعاده حیثیت سرقت معمولا 1.5 میلیون تومان میباشد. اگر این افترا به صورت عملی باشد و فرد نتواند ادعای خود را اثبات نماید و شخص دوم از او شکایت اعاده حیثیت کند، فرد ممکن است به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود.

نمونه شکایت اعاده حیثیت
نمونه شکایت اعاده حیثیتدر بسیاری از موارد جزای مجرم، شامل شلاق و زندان است. اما ممکن است شامل جریمه نقدی اعاده حیثیت نیز شود.

جریمه نقدی اعاده حیثیت کلاهبرداری

در صورتی که شخصی به شخص دیگر تهمت کلاهبرداری بزند و این ادعا را به صورت عمومی اعلام نماید و آبروی شخص را ببرد و نتواند ادعای خود را ثابت نماید، شخص دوم می‌تواند از او شکایت و اعاده حیثیت نماید. مجازات اعاده حیثیت کلاهبرداری در صورتی که به صورت لفظی باشد همان ۷۴ ضربه شلاق یا حبس از یک ماه تا یک سال است.

در برخی مواقع نیز فرد اقدام به پرونده سازی و درست کردن پاپوش برای کلاهبردار جلوه دادن شخص دیگر می‌کند. این کار نیز در صورت اثبات پاپوش بودن می‌تواند شامل اعاده حیثیت شود و شخص را به مجازات افترای عملی گرفتار کند. این مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا ۷۴ ضربه شلاق است که طبق نظر قاضی تعیین می‌گردد. همچنین مقدار جریمه نقدی اعاده حیثیت کلاهبرداری نیز معمولا پانزده میلیون ریال میباشد.

تفاوت افترا با اعاده حیثیت

تفاوت افترا با اعاده حیثیت در معنی آن‌ها نهفته است. کلمه افترا به معنی تهمت زدن و نسبت دادن عملی ناپسند به شخصی دیگر است، در حالی که شخص این کار را مرتکب نشده باشد.

اعاده حیثیت نیز به معنای برگرداندن شرف و آبروی از دست رفته فرد در نتیجه تهمتی است که از سمت فرد دیگری بر او وارد شده است. بنابراین این دو لغت تشابه چندانی باهم ندارند و مخالف یکدیگر نیز می‌باشند.

مجازات اعاده حیثیت

مجازات اعاده حیثیت به طور معمول شامل حبس و ضربات شلاق می‌باشد. اما در برخی مواقع و طبق نظر قاضی این مجازات می‌تواند به صورت جریمه نقدی اعاده حیثیت باشد. به طور خلاصه مجازات وارد کردن افترا به دیگران و شکایت وی از شما در صورتی که افترا زبانی یا کتبی بوده باشد ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه تا یک سال حبس و در صورتی که افترا عملی باشد از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق است.

تیم حقوقی و کیفیری سیاوش اسکندرزاد با سال‌ها تجربه در زمینه پرونده‌های افترا و اعاده حیثیت در تمامی مراحل حل پرونده همراه شماست. تنها کافیست با شماره 09120712942 تماس حاصل فرمایید.

اعاده حیثیت در مقابل افترای عملی یا تهمت زبانی انجام می‌شود.
اعاده حیثیت در مقابل افترای عملی یا تهمت زبانی انجام می‌شود. در آپدیت های بعدی مقاله در خصوص موضوعاتی چون : در چه مواردی میتوان ادعای حیثیت کرد؛ قرار منع تعقیب و اعاده حیثیت و شاهد برای اعاده حیثیت صحبت خواهیم کرد. اگر به دنبال دریافت اطلاعات دقیق در خصوص میزان جریمه نقدی اعاده حیثیت هستید، میتوانید با تلفن 09120712942 تماس حاصل نمایید و از تجربه وکیل کیفری استفاده نمایید.

اعاده حیثیت کیفری چیست؟

زمانی که فردی از طرف شخصی دیگر مورد اتهام قرار می‌گیرد و سپس بی‌گناهی او اثبات می‌گردد، می‌تواند اقدام به اعاده کیثیت کند. به این نوع بازگشت آبرو، اعاده حیثیت کیفری می‌گویند.

اعاده حیثیت حقوقی چیست؟

در برخی از مواقع فردی که مرتکب جرمی شده است، بنابر مجازات آن جرم ارتکابی مجبور به از دست دادن یک سری حقوق اجتماعی می‌شود که این موضوع باعث ورود خدشه به آبروی آن فرد خواهد شد. در این موقعیت، فرد می‌تواند درخواست اعاده حیثیت نماید تا حقوق از دست داده را دوباره کسب کند.

مدت زمان شکایت اعاده حیثیت

به طور کلی مدت زمان شکایت اعاده حیثیت،  یک سال پس از اتفاق افتادن عمل افترا و تهمت است. یعنی اگر شخصی به شما تهمت وارد کند شما تا یک سال پس از آن فرصت دارید از آن شخص شکایت نموده و درخواست مجازات اعاده حیثیت نمایید.

اعاده حیثیت بعد از تبرئه

اعاده حیثیت بعد از تبرئه یک نوع ضمانت قانونی به حساب می‌آید که توسط آن، احتمال تهمت بی پایه و اساس و طرح دعوی بدون مدرک و سند و دلیل، کم خواهد شد.

در واقع اعاده حیثیت بعد از تبرئه در شرایطی به وجود می‌آید که یک شخص در جریان دادرسی و ثابت نمودن جرم قرار بگیرد و این جرم برای او ثابت نشود. حال این فرد، مجاز و قادر است که از خواهان پرونده به عنوان قانونی افترا شکایت کند. این موضوع بدان معناست که فرد در چنین موقعیتی، این اجازه را دارد که به خاطر اتهام بی‌پایه و اساس و غیر قابل اثبات، از خواهان پرونده شکایت کند.

یک موضوع در این میان به وجود می‌آید. آن هم این است که احتمال دارد فرد به خاطر اتهامی که به او وارد شده است، ضرر و زیان‌های مادی یا معنوی‌ای را متحمل شود. بر فرض مثال این امکان وجود دارد که فرد بر اساس قرار تامین در طول دادرسی بازداشت شده باشد و یا سند او به وثیقه گذاشته شود. همچنین احتمال دارد شخص به دلیل این اتهام، درگیر ضرر معنوی مانند از دست دادن آبرو شده باشد.

فلذا، بر اساس قانون اعاده حیثیت و بنا بر ماده قانونی افترا، اجازه دارد از خواهان پرونده شکایت کند.دلیل این امر این است که اشخاص مختلف نسبت به اتهام و شکایتی که به انجام می‌رسانند، اطمینان کامل داشته باشند و بی پایه و اساس، افراد و سیستم قضایی را درگیر شکایت و مسائل کیفری نکنند.

همان طور که آگاه هستید، این موضوعات علاوه بر فشار مالی‌ای که می‌آورد، می‌تواند مشکلات روانی بسیاری را  بر جامعه به جای بگذارد.

مشاوره با وکیل در خصوص جریمه نقدی اعاده حیثیت

جهت دریافت مشاوره اختصاصی از دکتر سیاوش اسکندرزاد میتوانید با تلفن 09120712942 تماس حاصل بفرمایید.

آیا مقاله جریمه نقدی اعاده حیثیت (مجازات و نمونه شکایت) + حکم برای شما مفید بود؟

3.9/5 - (8 امتیاز)